European Maritime Safety Agency (EMSA)

Právní základ

Článek 1 zakládajícího nařízení agentury EMSA stanoví, že jejím účelem je zajistit vysokou, jednotnou a účinnou úroveň námořní bezpečnosti, bezpečnosti námořní dopravy, zabránění znečištění z lodí a reakce na ně, jakož i zajistit reakce na znečištění moře způsobené zařízeními pro těžbu ropy nebo plynu a ve vhodných případech přispívat k celkové účinnosti námořní dopravy a přepravy, aby tak usnadnila vytvoření evropského prostoru námořní dopravy bez překážek.

Poslání

Posláním agentury EMSA je sloužit námořním zájmům EU pro bezpečné, ekologické a konkurenceschopné námořní odvětví a působit jako spolehlivé a respektované referenční místo v námořním odvětví v Evropě a na celém světě.

Agentura EMSA využívá své jedinečné know-how k tomu, aby se stala zásadním aktérem v rámci námořního seskupení v Evropě i za jejími hranicemi.

Agentura EMSA pracuje na problémech a úkolech námořní bezpečnosti, zabezpečení, klimatu, životního prostředí a jednotného trhu, zejména jako poskytovatel služeb členským státům a Komisi, přičemž rovněž vystupuje jako inovativní a spolehlivý partner a centrum znalostí pro evropské námořní seskupení a případně také jako mezinárodní referenční subjekt.

Vize

Vizí agentury EMSA je být centrem excelence pro bezpečné a udržitelné námořní odvětví EU.

Hodnoty

Kvalita, důvěryhodnost, účinnost, efektivita, transparentnost, flexibilita a cíl stát se inteligentním a genderově vyváženým subjektem.

staff 2020

More Info