European Maritime Safety Agency (EMSA)

Vores Retsgrundlag

Der står i artikel 1 i EMSA's oprettelsesforordning, at agenturets formål er at sikre et højt, ensartet og effektivt niveau for søfartssikkerhed, maritim sikring, forebyggelse og bekæmpelse af forurening fra skibe samt bekæmpelse af havforurening forårsaget af olie- og gasinstallationer. Agenturet skal også, når det er relevant, bidrage til skibsfartens og søtransportens generelle effektivitet for at fremme etableringen af et europæisk søtransportområde uden barrierer.

Vores Mission

EMSA's mission er at tjene EU's maritime interesser med henblik på en sikker, tryg, grøn og konkurrencedygtig maritim sektor og at fungere som et pålideligt og respekteret referencepunkt i den maritime sektor i og for Europa og den øvrige verden.

EMSA udnytter sin unikke ekspertise til at placere sig som en væsentlig aktør i den maritime klynge i og uden for Europa.

EMSA arbejder med problemer og opgaver inden for søfartssikkerhed, maritim sikring, klima, miljø og det indre marked, først og fremmest som leverandør af tjenester til medlemsstaterne og Kommissionen, men desuden som en innovativ og pålidelig partner og et videncenter for den europæiske maritime klynge, og potentielt som et internationalt referencepunkt.

Vores Vision

EMSA's vision er at være videncentret for en sikker og bæredygtig maritim sektor i EU.

Vores Værdier

Kvalitet, troværdighed, gennemslagskraft, effektivitet, gennemsigtighed, fleksibilitet, intelligens og ligevægt mellem kønnene

staff 2020

More Info