European Maritime Safety Agency (EMSA)

Pravna podlaga

Člen 1 uredbe o ustanovitvi agencije EMSA določa, da je namen agencije vzpostaviti visoko, enotno in učinkovito stopnjo pomorske varnosti, pomorske zaščite, preprečevanja onesnaževanja z ladij in reševanja z njim povezanih problemov ter problemov, povezanih z onesnaževanjem morja z naftnih in plinskih ploščadi ter po potrebi prispevati k celoviti učinkovitosti pomorskega prometa in prevoza, s čimer agencija olajšuje vzpostavljanje evropskega prostora za pomorski prevoz brez meja.

Poslanstvo

Poslanstvo agencije EMSA je, da služi pomorskim interesom EU za zagotovitev varnega, zelenega in konkurenčnega pomorskega sektorja ter da deluje kot zanesljiva in ugledna referenčna točka v pomorskem sektorju v Evropi in po svetu.

Agencija EMSA je s svojim bogatim znanjem in izkušnjami zavzela položaj osrednjega akterja v pomorskem grozdu v Evropi in zunaj nje.

Aktivna je na področju pomorske varnosti, zaščite, podnebja, okolja ter zadev in nalog v zvezi z enotnim trgom, ne samo kot ponudnik storitev državam članicam in Komisiji, temveč tudi kot inovativen in zanesljiv partner in središče znanja tako za evropski pomorski grozd kot tudi na mednarodni ravni.

Vizija

Vizija agencije EMSA je biti center odličnosti za varen in trajnosten pomorski sektor EU.

Vrednote

Kakovost, verodostojnost, uspešnost, učinkovitost, preglednost, prilagodljivost, premišljeno ravnanje in enakomerna zastopanost obeh spolov.

staff 2020

More Info