European Maritime Safety Agency (EMSA)

 Scop

Conform articolului 1 din regulamentul de instituire a EMSA, scopul agenției este de a asigura un nivel ridicat, unitar și eficient de siguranță maritimă, de securitate maritimă, de prevenire și de intervenție în caz de poluare cauzată de nave, precum și de intervenție în caz de poluare marină cauzată de instalațiile de petrol și gaze și, dacă este cazul, de a contribui la eficiența generală a traficului și transportului maritim pentru a facilita instituirea unui spațiu european al transportului maritim fără frontiere.

Misiune

Misiunea EMSA este de a servi interesele maritime ale UE pentru un sector maritim sigur, securizat, ecologic și competitiv și de a acționa ca punct de referință fiabil și respectat în sectorul maritim din Europa și din întreaga lume.

EMSA își valorifică competențele unice pentru a se poziționa ca jucător esențial în clusterul maritim din Europa și nu numai.

EMSA abordează aspecte și sarcini privind siguranța maritimă, securitatea, climatul, mediul și piața unică, mai întâi ca furnizor de servicii pentru statele membre și Comisie, dar și ca partener inovator și de încredere și ca centru de cunoaștere pentru clusterul maritim european și eventual dincolo de acesta, ca referință la nivel internațional.

Viziune

Viziunea EMSA este să fie centrul de excelență pentru un sector maritim al UE sigur și sustenabil.

Valori

Calitate, credibilitate, eficiență, eficacitate, transparență, flexibilitate, inteligență și echilibru din perspectiva - egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi .

staff 2020

More Info