The EMSA website uses cookies to offer you a better browsing experience, in accordance with the EMSA privacy notice. Find out more on how we use cookies

 

Bestyrelse

Bestyrelsen fører tilsyn med agenturets og den administrerende direktørs arbejde. Bestyrelsen vedtager bl.a. agenturets Sektionsprogrammeringsdokument for 3 år og godkender inden for rammerne af sine beføjelser inden for budgetproceduren budgettet og stillingsfortegnelsen. I overensstemmelse med finansforordningen vedtager og vurderer bestyrelsen også agenturets konsoliderede årlige aktivitetsrapport, der vedrører opfyldelsen af målsætninger og resultater ud fra principperne om omkostningseffektivitet, nyttevirkning og forsvarlig finansiel forvaltning.

I bestyrelsen er der repræsentanter for alle EU's medlemsstater, Island og Norge (med EFTA-landene som observatører) og fire repræsentanter fra Kommissionen, plus fire ikke-stemmeberettigede repræsentanter fra forskellige sektorer inden for søfartsindustrien.

Bestyrelse

Save

Save