Johto

Executive Director

Maja Markovčić Kostelac - pääjohtaja

M. Tomassini

Manuela Tomassini - kestävän kehityksen ja teknisen avun osaston päällikkö (osasto 1)

L. Bal

Leendert Bal - turvallisuus- ja valvontaosaston päällikkö (osasto 2)

Peter Kirov

Peter Kirov - Digitaalisten palvelujen ja yksinkertaistamisen osaston päällikkö (osasto 3)

dominika_CV_2020

Dominika Łempicka-Fichter - hallintopalvelujen osaston päällikkö (osasto 4)