Riadenie

Executive Director

Maja Markovčić Kostelac - výkonná riaditeľka

M. Tomassini

Manuela Tomassini - vedúca pracoviska 1 „Udržateľnosť a technická pomoc“

L. Bal

Leendert Bal -  vedúci pracoviska 2 „Bezpečnosť, ochrana a dohľad“

Peter Kirov

Peter Kirov - vedúci pracoviska 3 „Digitálne služby a zjednodušovanie“

dominika_CV_2020

Dominika Łempicka-Fichter - vedúca pracoviska 4 „Služby organizácie“