The EMSA website uses cookies to offer you a better browsing experience, in accordance with the EMSA privacy notice. Find out more on how we use cookies

 

Structuur van het Agentschap

org chart2020

Het Agentschap wordt geleid door de een uitvoerend directeur, wier wiens taken en bevoegdheden zijn omschreven in artikel 15 van Verordening (EG) nr. 1406/2002. De uitvoerend directeur wordt ondersteund door vier afdelingen en een uitvoerend bureau als eenheid.

Het Agentschap heeft momenteel elf eenheden, waarvan er tien onder de vier volgende afdelingen vallen:

Afdeling 1: Duurzaamheid en technische bijstand
(Duurzaamheid; Bezoeken en inspecties, menselijk element; Capaciteitsopbouw)

Afdeling 2: Veiligheid, beveiliging en toezicht
(Veiligheid en beveiliging; Toezicht)

Afdeling 3: Digitale diensten en vereenvoudiging
(Maritieme digitale diensten; Digitale infrastructuur; Vereenvoudiging)

Afdeling 4: Zakelijke diensten
(Personeelszaken; Juridische zaken, financiën en voorzieningen)

More Info