The EMSA website uses cookies to offer you a better browsing experience, in accordance with the EMSA privacy notice. Find out more on how we use cookies

 

Organizacijska struktura agencije

org chart2020

Agencijo vodi izvršna direktorica, njene dolžnosti in pooblastila pa so opredeljeni v členu 15 Uredbe (ES) št. 1406/2002. Izvršno direktorico pri delu podpirajo štirje oddelki in izvršni urad.

Agencija ima trenutno 11 enot, od katerih jih deset spada pod naslednje štiri oddelke:

Oddelek 1: Trajnost in tehnična pomoč

(Trajnost; Obiski in inšpekcijski pregledi, človeški dejavniki; Krepitev zmogljivosti)

Oddelek 2: Varnost, zaščita in nadzor

(Varnost in zaščita; Nadzor)

Oddelek 3: Digitalne storitve in poenostavitev

(Pomorske digitalne storitve; Digitalna infrastruktura; Poenostavitev)

Oddelek 4: Skupne službe

(Kadrovske zadeve; Pravne in finančne zadeve ter infrastruktura)

More Info