The EMSA website uses cookies to offer you a better browsing experience, in accordance with the EMSA privacy notice. Find out more on how we use cookies

 

Ameti struktuur

org chart2020

Ametit juhib tegevdirektor, kelle kohustused ja volitused on määratletud määruse (EÜ) nr 1406/2002 artiklis 15. Tegevdirektorit toetavad neli osakonda ja tegevdirektori kantselei.

Praegu on ametil 11 üksust, millest 10 kuuluvad nende nelja osakonna alla:

1. osakond: kestlikkus ja tehniline abi
(kestlikkus; külastused, kontrollid ja inimtegur; suutlikkuse arendamine)

2. osakond: ohutus, turvalisus ja seire
(ohutuse ja turvalisus; seire)

3. osakond: digiteenused ja lihtsustamine
(merendusega seotud digiteenused; digitaalne taristu; lihtsustamine)

4. osakond: korporatiivteenused
(personal; õigus, rahandus ja haldus)

More Info