The EMSA website uses cookies to offer you a better browsing experience, in accordance with the EMSA privacy notice. Find out more on how we use cookies

 

Haldusnõukogu

Haldusnõukogu jälgib ameti ja tegevdirektori tehtavat tööd. Eelkõige Haldusnõukogu võtab haldusnõukogu vastu ameti ühtse programmdokumendi, mis hõlmab 3-aastast perioodi, ja eelarvemenetluse raames oma pädevuse piires eelarve ja ametikohtade loetelu. Samuti võtab haldusnõukogu vastu ameti iga-aastase konsolideeritud tegevusaruande ja hindab seda, nagu nõutakse finantsmääruses seoses kulutasuvuse, tõhususe ja usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtetega seotud eesmärkide saavutamise ja tulemuslikkusega.
 
Haldusnõukogus on kõigi ELi liikmesriikide, Islandi ja Norra (EFTA riigid vaatlejatena) esindajad, neli komisjoni esindajat ja lisaks neli hääleõiguseta esindajat meretööstuse erinevatest sektoritest.

 

Haldusnõukogu

Save

Save