Bunús Dlí

Admin Board

Tháinig an coincheap um Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí (EMSA) a bhunú mar ghníomhaireacht rialála chun cinn den chéad uair ag deireadh na 1990í in éineacht le roinnt mórthionscnamh eile Eorpach um shábháilteacht mhuirí. Bunaíodh EMSA le Rialachán (CE) Uimh. 1406/2002 mar mhórfhoinse tacaíochta don Choimisiún agus do na Ballstáit i réimse na sábháilteachta muirí agus an choisc ar thruailliú ó longa agus rinneadh a shainordú a bheachtú agus a mhéadú de bharr leasuithe ar an Rialachán ó shin i leith.

More Info