Struchtúr na Gníomhaireachta

org chart2020

Tá an Ghníomhaireacht faoi bhainistíocht ag Stiúrthóir Feidhmiúcháin, a sainítear a cuid dualgas agus cumhachtaí in Airteagal 15 de Rialachán (CE) Uimh. 1406/2002. Faigheann an Stiúrthóir Feidhmiúcháin tacaíocht ó cheithre roinn agus ó aonad Oifige Feidhmiúcháin.

Tá 11 aonad ag an nGníomhaireacht faoi láthair, a dtagann 10 gcinn díobh faoi na ceithre roinn seo a leanas:

Roinn 1: Inbhuanaitheacht agus Cúnamh Teicniúil

(Inbhuanaitheacht; Cuairteanna agus Cigireachtaí; an Eilimint Dhaonna; Forbairt Acmhainneachta)

Roinn 2: Sábháilteacht, Slándáil agus Faireachas

(Sábháilteacht agus slándáil; Faireachas)

Roinn 3: Seirbhísí Digiteacha agus Simpliú

(Seirbhísí Digiteacha Muirí; Bonneagar Digiteach; Simpliú)

Roinn 4: Seirbhísí Corparáideacha

(Acmhainní Daonna; Dlí, Airgeadas & Saoráidí)

More Info