The EMSA website uses cookies to offer you a better browsing experience, in accordance with the EMSA privacy notice. Find out more on how we use cookies

 

Byråns organisation

org chart2020

Byrån leds av en verkställande direktör vars arbetsuppgifter och befogenheter anges i artikel 15 i förordning (EG) nr 1406/2002. Till sin hjälp har den verkställande direktören fyra avdelningar och ett kansli.
Det finns för närvarande elva enheter, varav tio faller under följande fyra avdelningar:

Avdelning 1: Hållbarhet och tekniskt stöd
(Hållbarhet, besök och inspektion, den mänskliga dimensionen, kapacitetsuppbyggnad)

Avdelning 2: Säkerhet, skydd och övervakning
(Säkerhet och skydd, övervakning)

Avdelning 3: Digitala tjänster och förenkling
(Digitala sjöfartstjänster, digital infrastruktur, förenkling)

Avdelning 4: Administrativa tjänster
(Personalfrågor, rättsliga frågor, ekonomi och lokaler)

More Info