Podstawa prawna

Admin Board

Koncepcja Pomysł na Europejskiej Europejską Agencji Agencję ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA) jako agencji regulacyjnej powstał a pod koniec lat 90. ubiegłego wieku wraz z szeregiem innych ważnych europejskich inicjatyw w zakresie bezpieczeństwa na morzu. EMSA powstała na mocy rozporządzenia (WE) nr 1406/2002 jako główne źródło wsparcia dla Komisji i państw członkowskich w dziedzinie bezpieczeństwa na morzu i zapobiegania zanieczyszczeniu morza przez statki, a późniejsze zmiany pozwoliły uściślić i rozszerzyć jej mandat.

More Info