Consiliul de administrație

Consiliul de administrație supraveghează activitățile întreprinse de agenție și de directorul executiv. În special, consiliul de administrație adoptă planul de activități al agenției, care acoperă o perioadă de 3 ani și, în sfera sa de competență în cadrul procedurii bugetare, bugetul și schema de personal. Consiliul de administrație adoptă și evaluează, de asemenea, raportul de activitate anual consolidat al agenției, așa cum impune Regulamentul financiar privind realizarea obiectivelor și a indicatorilor de performanță referitor la principiile rentabilității, eficienței și bunei gestiuni financiare.

Consiliul de administrație reunește reprezentanți ai tuturor statelor membre ale UE, ai Islandei și Norvegiei (țări AELS în calitate de observatori) și patru reprezentanți ai Comisiei, plus patru reprezentanți fără drept de vot din diferite sectoare ale industriei maritime.

Consiliul de administrație

Save

Save