The EMSA website uses cookies to offer you a better browsing experience, in accordance with the EMSA privacy notice. Find out more on how we use cookies

 

Cadrul legal

Admin Board

Conceptul de Agenție Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA) ca agenție de reglementare a luat naștere la sfârșitul anilor 1990, în paralel cu o serie de alte inițiative europene majore din domeniul siguranței maritime. EMSA a fost înființată prin Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 ca sursă importantă de sprijin pentru Comisie și statele membre în domeniul siguranței maritime și al prevenirii poluării provenite de la nave, iar modificările ulterioare i-au îmbunătățit și lărgit mandatul.

More Info